Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Pro reklamaci pro nesplnění jakosti při převzetí si můžete stáhnout do PC a použít tento vzorový formulář.

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

 

Lenka Husáriková
IČ: 73673277
Přemyslovská 2346/11, 130 00 Praha 3

Reklamované zboží:

Označení zboží:
datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. oprava
  2. výměna
  3. sleva
  4. odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

<< Zpět na obchodní podmínky