Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout do PC a použít tento vzorový formulář:

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail 

 

Lenka Husáriková
IČ: 73673277
Přemyslovská 2346/11, 130 00 Praha 3 

 

Kde, datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu ……… (uvést webovou adresu) s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo...zboží značky ……… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

....... vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem 

 

..............................................
(vlastnoruční podpis) 

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

<< Zpět na obchodní podmínky